Služby

.

Základní úroveň proškolení pro diisokyanáty

Základní úroveň proškolení  poskytuje  základní informace o bezpečném zacházení s diiosokyanáty. Např. zaměstnanci skladů manipulující s materiálem v uzavřených obalech. 


Střední úroveň proškolení pro diisokyanáty

jsou typicky aplikace štětcem válečkem při teplotě zpracování do 25 C a při podmínkách tlaku surovin do 1,5bar. Aplikace ve stavebnictví, aplikace lepidel, barev, izolačních nátěrů, apod.

 

Nejvyšší úroveň proškolení pro diisokyanáty

Nejvyšší úroveň proškolení pro  bezpečné postupy zpracování v aplikacích kde jsou zaměstnanci vystavení nejvyššímu zdravotnímu riziku. Typicky teploty zpracování nad 45 st.C, aplikace 2K spray systémy, apod. 


Certifikace dle ISOPA/ALIPA standards.

Certifikace dle Evropské polyuretanové asociace ISOPA používá výukových materiálů sestavených dle více než 40letých zkušeností se zdravotními riziky zpracování diisokyanátů. 


Konzultace a poradenství ohledně diisokyanátů

Školení na míru. Navrhneme Vám na míru správnou a bezpečnou úroveň proškolení pro Vaše zaměstnance z hlediska expozice diisokyanáty. Poradíme Vám s výběrem nejvhodnějších osobních ochranných pracovních prostředků. Zajistíme Vám místně provozní bezpečnostní předpis pro práci a aplikaci PUR systémů.