Odborná způsobilost

  • Osvědčení odborné způsobilosti (Mgr. Petr Kadlec) podle ustanovení §10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Ev.č. osvědčení TACZ/455/PREV/2023
  • Osvědčení profesní kvalikace Reach manager ( Mgr. Petr Kadlec) vydané dle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., pro oblast nakládání s chemickými látkami a směsmi, určení, definice a kontrola vstupů a výstupů chemických procesů podle standardizovaných postupů. Vedení stanovených záznamů v listinné nebo elektronické podobě a vytváření vlastních dokumentů. Posuzovaní nebezpečí, rizik, toxikologických a ekologických vlastností chemických látek. Správné nakládaní s nebezpečnými látkami a směsmi v chemických provozech.