Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátů

Odborná příprava

Školení diisokyanáty

Jsme odborná společnost zabývající distribucí chemických surovin včetně polyuretanových systémů a aditiv. Pro naše zákazníky i pro další zájemce zajišťujeme  školení a certifikace v oboru diisokyanátů. Naše školení jsou vyvíjena ve spolupráci s odborníky z Evropské polyuretanové asociace ISOPA/ALIPA., kteří mají více než 40ti leté zkušenosti s použitím diisokyanátů v průmyslovém prostředí. Zajišťujeme odbornou přípravu a školení pro diisokyanáty. 

Číst dále

Služby

Certifikace dle ISOPA/ALIPA standards.

Certifikace dle Evropské polyuretanové asociace ISOPA používá výukových materiálů sestavených dle více než 40letých zkušeností se zdravotními riziky zpracování diisokyanátů. Odborná příprava nakládání s diisokyanáty s garancí evropské polyuretanové asociace. 


Konzultace a poradenství ohledně diizokyanátů

Školení na míru. Navrhneme Vám na míru správnou a bezpečnou úroveň proškolení pro Vaše zaměstnance z hlediska expozice diisokyanáty. Poradíme Vám s výběrem nejvhodnějších osobních ochranných pracovních prostředků. Zpracujeme MPBP pro oblast použití polyuretanových systémů a použití diisokyanátů. Základní úroveň proškolení pro diizokyanáty

Základní úroveň proškolení poskytuje základní informace o bezpečném zacházení s diiosokyanáty. Např. zaměstnanci skladů manipulující s materiálem v uzavřených obalech. 

Střední úroveň proškolení pro diizokyanáty

jsou typicky aplikace štětcem válečkem při teplotě zpracování do 25 C a při podmínkách tlaku surovin do 1,5bar. Aplikace ve stavebnictví, aplikace lepidel, barev, izolačních nátěrů, apod. 

Nejvyšší úroveň proškolení pro diizokyanáty

Nejvyšší úroveň proškolení pro bezpečné postupy zpracování v aplikacích kde jsou zaměstnanci vystavení nejvyššímu zdravotnímu riziku. 

Rezervace

Kontakt

Chcete nás kontaktovat?

Rádi Vám pomůžeme s organizací a zajištěním výše uvedeného školení. Kontaktujte nás na našich webových stránkách nebo zašlete e-mail na regulatory@safic-alcan.cz

Petr Kadlec
Jamborova 32, Brno , 615 00

Telefonní číslo
+420733395481

E-mail
petr.kadlec@safic-alcan.cz, regulatory@safic-alcan.cz